Cuma..

Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedinil fâtihı limâ uğlika vel hatimi li mâ sebeka ven nâsırıl hakkı bil hakkı vel hâdi ila sırâtıkel müstekıymi sallellahü aleyhi ve ala âlihi ve ashâbihi hakka kadrihî ve mikdârihil aziym*

 Manası: Allahım! Kapalılıkları açan, geçmişe son veren, hakka hakikatla destek olan, mahlukatı senin doğru yoluna ileten Efendimiz Muhammed’e O’nun âline ve ashabına O’nun yüce kadr ü kıymetince salat eyle selam eyle ve O’nu mübarek kıl.

Fazileti ve sırları: Yüz yirmi bin salavat-ı şerife gücünde olduğu mana aleminde Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından bildirilmiştir. Eski zamanda Kutbül Aktab Ahmed Ticani hazretleri yakaza halinde bu salavatın faziletini Hazreti Resulüllah’a sorar. Cevaben:

“Bir kimse salavat-ı fatihi bir defa okursa zamanın başından salavat getirenin okuduğu zamana kadar ins ü cinin ve meleklerin getirdiği salavata denk sevap kazanır. Günahları da bağışlanır.” buyurmuşlardır.

Hikmeti:

 1. Bu salavat-ı şerife okuyanı cehennem ateşinden korur.

2. Kırk gün okuyanın tevbesi kabul edilirgünahları bağışlanır.

3. Cuma gecesi bin defa okuyan Efendimiz (s.a.v.) ile görüşür.

Hayırlı Cum’alar…

Reklamlar

Allah’ım…!

 

 

Allah’ım şehit haberlerinden uzak,huzura yakın,
MÜSLÜMAN’ın gücünün herkesin üstünde olduğu 
günler nasip et Ya Rabbi. 
Vatanımızı milletimizi dahili ve harici şer güçlerden koru 
Ya Rabbi. 
Cuma gününün,kılınan/kılınacak namazların, 
edilen/edilecek duaların yüzü suyu hürmetine pkk illetini, 
ona destek verenleri Kahhâr isminle kahreyle Ya Rabbi.

AMİN

Bu Cuma…

 
Yalvaralım O mühür sahibine.. 
Ve O’ndan yardım isteyelim..

Bir selam verelim.. Bir salâvat getirelim..

Bir gönül rızası alalım.. Bir cümle yazalım..

Ve ne yaparsak, ALLAH için yapalım..

Bir gül yetiştirelim.. Bir kandil yakalım..

Bir mum ışığı olalım.. Bir düş kuralım..

Bir mecnun çağıralım Bir Bilal olalım..

Bir Sümeyye olalım..

Ve kalbimizde ağırlayalım, acımasız mızrakları..

Bir Filistin”li olalım.. Bir tankın altına yatalım..

Bir Çeçen olalım.. Sevdamıza koşalım..

Ve ölümü sevelim..

Ve biz,

Müslüman olduğumuzu UNUTMAYALIM !!!

Evet Dostum..

Artık sıra sende..

Ne yaparsan yap;

Bu Cuman ALLAH için olsun.

ALLAH için..

Cumanız mübarek dualarınız kabul olsun …

 
selam ve dua ile…

Allah’ım..!

Allah’ım! 

Bana vereceğin nimetler beni yoldan çıkaracak ya da çizgimi değiştirtecekse 

ben onları istemiyorum. 

Ne olur, beni altından kalkamayacağım imtihanlara tabî tutma!.Amin…

Hayırlı ve Bereketli Cum’alar…

* * *

Yegane Rabbimiz..

Ey selamet ve esenliğin kaynağı, biricik melceimiz, yegâne Rabbimiz!

Biz mücrim kullarını bütün yaramaz ve uygunsuz düşünce ve davranışlardan sıyanet buyur.. topyekün bela ve musibetlerden bizi koru.. dünyada da, ahirette de utanç verici, yüz kızartıcı, rezil rüsvâ edici hallere düşmekten muhafaza et!

Yâ Mevlânâ Yâ İlâhenâ! Biliyor ve inanıyoruz ki, Sen, kullarının ibadet ü tâatına asla ve kat’a muhtaç olmadığın gibi, onların işlediği masiyetler de Sen’in ululuğuna asla zarar veremez. Ne olur, bahtına düştük, kasden ya da min gayr-i kasdin, içine düştüğümüz kusurlardan dolayı bizi muâheze etme! İhlas-ı tâmma mazhar olmuş kullarının arasına bizi de al ve ibadetlerimizin riya ve süm’a gibi virüslerle kirlenmesine izin verme!..Amin…

Hayrlı ve Bereketli Cum’alar…

Bir Kırık Dilekçe

Allah’ım..

ALLAH’IM dara düştüğünde seni hatırlayanlardan değil geniş vakitlerde sana iltica eden kullarından eyle bizi…

ALLAH’IM dua ettiğinde duaya icabetin istenenin istendiği zaman olması gibi anlayıp, dua ettim neden olmadı diyenlerden değil, duasına anında cevap geldiğinde bile ürperip, acaba böyle isteyerek ahirete bir şey bırakmadım mı diye korkarak gözyaşı dökenlerden eyle bizi…

 ALLAH’IM kısıtlı zamanlarda, kısıtlı mekanlarda, hayatın aralıklarında seni ananlardan değil, her nefeste, her idrakte ubudiyet hisleriyle senin kulun olduğunu bilip ruhta incelip inleyenlerden eyle bizi…

ALLAH’IM yaşamak için öylece yaşayıp, şuursuzca günü tüketenlerden değil, ancak senin ismini, senin dinini ruhlara ulaştırıp hissettirebildiği zamanlarda yaşadığını hisseden hasbi ruhlardan eyle bizi…

Hayırlı ve bereketli cumalar inşAllah…