Mecnûn’dan Daha Aşık..

 
“Da’vi-i ask eylemek Mecnûn’a ben seydâ ile
Bir meges da’vâyı pervâz etmedir ankâ ile”
 
Hayâlî
 
 (Benim gibi çılgın bir asıgın Mecnun’la ask davasına kalkısması, bir ankâ ile bir sinegin uçusunu kıyas etmek gibidir)
Reklamlar

Şimdi Sıra Benimdir..

 Gerçi devrân benden önden gayra verdi fırsatı
Pây-ı taht-ı askda çalındı Mecnûn nevbeti

Hayâlî

Felek, fırsatı gerçi benden önce Mecnun’a verdi. Aşk başkentinde onun nevbeti çalındı. Şimdi ise sıra benimdir.

Yâr Yolunda

 

Kıvılcımken tutuştuk birden nâr olarak;
Elimizde ne varsa budur kâr olarak.

Yâr’e varma arzusu Mecnûn eyleyince
Girdik biz bezm-i aşka giriftâr olarak.

Ne yaptıysak bu yolda Cânân için dedik;
Nefsimizi reddettik biz şiâr olarak.

Ne denli gam çeksek de ye’se kapılmadık;
Yâr kapısını çaldık ümitvâr olarak.

Bu fânî diyâr bize gurbet gibi geldi.
Biz Yâr yanını bildik öz diyâr olarak.

Fahri Kaplan