Ümit Kesmeyin…

Bismillahirrahmanirrahim…

De ki: ” Ey nefisleri aleyhine haddini aşmış olan kullarım!

Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin.

Çünkü Allah bütün günahları bağışlar.

Hiç kuşkusuz, O çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.”

Sadakallahulaziym…

 

Zümer Suresi 53.Ayet-i Kerime Meali.

Reklamlar

Allah’ım

Kulluk bir ikramdır ben-i Âdem’e, 
Anlayıp hakkını versek Allah’ım. 
Hayat nimetini sundun elime, 
Emrince iş görüp, tutsak Allah’ım. 

Dünyevî arzular bizi sarmasın, 
Kin, haset, düşmanlık bizi vurmasın, 
Nefis boş işlerde bizi yormasın, 
Rızan çizgisinde olsak Allah’ım. 

Merhamet şefkatle dolup taşalım, 
Sabırla sebatla engel aşalım, 
Hayırda durmadan coşup koşalım, 
Saadet asrını kursak Allah’ım. 

Özümüz Kur’ân’a âşina olsa, 
Şu cihan sünnetle hakikat bulsa, 
Gönüller muhabbet feyizle dolsa, 
Marifetullaha ersek Allah’ım. 

Ömür istikamet içinde geçse, 
Şerleri def edip hep hayrı seçse, 
Ahmet’im şehadet şerbeti içse, 
Firdevs-i âlâya girsek Allah’ım.

Ahmet Oğultarhan 

Gün Sabredenindir..

ALLAH Rızası İçin Seversin , Bir Tek ALLAH’tan İstersin !
Sebaat Eder Boyun Bükersin..Tevekkül Eder Merhamet Beklersin .!
Tam Umudum Bitti Dersin ve Ötelerden Bir Ses Duyarsın !!

KALK Gün Senindir Gün Sabredenlerindir ”
…Ve AŞK’ının Adı Hamd Olur .. Öyle KALIR !!!