Hayat’a Hayat..

” Kur’an; insanları terbiye ve nefislerini tezkiye ve kalblerini tasfiye ediyor. ruhlara inkişaf ve terakki ve akıllara istikamet ve nur ve hayata hayat ve saadet veriyor.

Elbette böyle bir kitabın misli yoktur, harikadır, fevkaladedir, mu’cizedir.

Sözler | Yirmi beşinci söz | 411

Reklamlar