Bir İğne Oruç..

Bir iğne oruç.. Beni bana dikiyor, yeniden dokuyorum insan olan yanımı. Dudağımı dudağıma teğelliyor; yalan ve boş sözü değdirmiyor nefesime. Bencilliğimin yakalarından tutup cömertliğin düğmelerine ilikliyor beni; yeniden b/akıtıyor hiçliğime, hiçlikten geldiğim gerçeğine…

Senai Demirci

Reklamlar

Oruç..

 
” Oruç olmazsa, nefisperest çok zenginler bulunabilir ki, açlık ve fakirlik ne kadar elîm ve onlar şefkate ne kadar muhtaç olduğunu idrak edemez. “

{Ramazan Risalesi}

Kur’an Ayı Ramazan..

Kur’an ayı Ramazan
Rahmet ayı Ramazan
Sabrın adı Ramazan
Şükrün adı Ramazan

Aç kalarak susuz kalarak
Gece secdeye vararak
Zengin yoksul demeden
Rahmetini umarak

Ramazan Ramazan ezberi bozan
Sabrı öğreten, Reyyanı yazan

Şeytanları durduran
Zincirlere vurduran
Sabrın adı Ramazan
Şükrün adı Ramazan

Ömer KARAOĞLU