Zaman..

Zaman tarikat zamanı değil,belki imanı kurtarmak zamanıdır.Tarikatsız cennete gidenler çoktur,

İMANSIZ CENNETE GİDEN YOKTUR…!

RİSALE-İ NUR

Reklamlar

Çiçekler…

Çiçekler, çekirdekler ve meyveler;mu’cizât-ı kudretin en antikaları, en hârikaları, en nâzeninleridirler,

hem ehl-i tabiat ve ehl-i dalâlet ve ehl-i felsefe onlardaki kalem-i kader ve kudretin yazdığı ince hattı okuyamadıkları için onlarda boğulmuşlar, tabiat bataklığına düşmüşler.